Massage för ökat välbefinnande
 

Det är viktigt att träna, och att äta bra. Men det är inte allt här i livet. Det finns också mycket annat som är viktigt för att vi ska må bra. En sådan sak är mänsklig beröring, i form av bl.a. massage.

Många arbetsplatser erbjuder idag de anställda friskvårdsbidrag, som kan användas för att betala ett gymkort, medlemskap i en idrottsförening, eller besök hos massören. Bor du i Stockholm kan du t.ex. använda ditt friskvårdsbidrag hos Massagestockholm.

Må bättre med massage

Varför får man bidrag från arbetsgivaren för att gå till massören, men inte för att gå till frisören? Det är nämligen så att det ligger i arbetsgivarens intresse att medarbetarna är friska.

Massage har flera positiva effekter på hälsan. Det finns studier som visar att massage kan lindra fysiska besvär hos gravida, eller stimulera läkningen efter en idrottsskada. Men massage kan också förebygga problem. Det är ingen slump att föreningen Trivas, som arbetar med barn och unga som har problem p.g.a. missbruk eller psykiska problem i familjen, har massage på programmet. Läs mer om föreningen och deras arbete här. Det räcker egentligen med beröring för att de hälsofrämjande processerna ska starta.

En ny studie visar att det finns fler förklaringar till varför vi svarar positivt på beröring. Forskare från Göteborg, Linköping och England har undersökt hur tunna nervtrådar, så kallade CT-fibrer, reagerar på vänlig beröring. Sedan tidigare vet man att de tunna nervtrådarna reagerar på smärta och obehag, nu har man konstaterat att de även skapar välbehag vid beröring. När någon lägger en hand på din axel utsöndras med andra ord både oxytocin och dina nervtrådar skickar positiva signaler till din hjärna.

I Göteborg erbjuds anhörigvårdare, alltså de som sköter en sjuk anhörig i hemmet, gratis beröringsterapi sex gånger om året, för att ge dem en möjlighet att stressa av. I den här artikeln kan du läsa mer om behandlingen, och du hittar också tips på vad man kan göra för att aktivera oxytocin, ett hormon som frisätts vid massage och andra former av beröring.