Med små medel går det att komma långt. Hjälm är en sådan sak. Som cyklist kan det handla om mycket små marginaler där hjälmen kan vara räddningen. År 2016 dog 22 cyklister i trafiken och 240 skadades mycket allvarligt. Användning av cykelhjälm kan reducera allvarliga skallskador med över 50 procent.

 

cyklingAnvändningen av cykelhjälm, räknat i hela Sverige, ligger på 44 procent. Falkopingstidning.se informerar om det varierade användandet av cykelhjälm som är regionsstyrt. Runt Stockholmsområdet använder ungefär sju av tio personer hjälm. I Göteborgstrakterna är siffran något sämre och ligger på fem av tio personer. I Jönköpings län använder 29 procent vuxna och 60 procent barn, hjälm enligt jnytt.se. Att använda hjälm är en liten åtgärd sett till riskerna. Cykloteket.se är bara ett exempel på det stora utbud som finns. Det går att komma undan billigt och hjälmar finns anpassade för både vuxna och barn. Tonåringar som tränar mycket är en högriskgrupp som gynnas av att använda hjälm. Forskning visar att hjärnskakning i tonåren kan öka risken för att senare i livet få MS, som det går att läsa mer om i forskning.se. Det är därför viktigt att skydda huvudet. Tonåringar vill ofta ta risker som att cykla utan hjälm men det är ett bra och enkelt skydd. Regeringen gör också en storsatsning i form av en cykelstrategi för att öka cykelhjälmanvändandet, säkerheten, och även cyklandet. Målet är att år 2020 nå 70 procent i cykelhjälmsanvändning.

 

En cyklist är en person mindre i biltrafik

 

Allt fler väljer att cykla som ett medvetet miljöval. Det är både bra för klimatet och miljön att cykla, men det är tyvärr inte helt enkelt att ta sig fram säkert idag. Stockholms kommuner har till uppgift att bidra till en infrastruktur där det är enkelt att ta sig fram med cykel eller till fots. Frågorna gäller till exempel underlag. Att lägga asfalt istället för gatsten. Fler cykelvänliga vägar bidrar inte bara till motion, utan till minskat utsläpp av partiklar och annat som är skadligt för miljön. Det har visserligen blivit bättre med åren men är inte helt bra än. I mitti.se diskuteras olika sätt att göra det lättare och säkrare för cyklister. Ett av dem är att sätta upp skyltar vid alla gång- och cykelvägar. Det kan till exempel göras med belysning med avvikande färger. På centrala cykelstråk kan LED- belysning användas på marknivå.

 

 

Den gröna satsningen

 

De närmaste åren satsar nu regeringen fem miljarder på miljö och klimat. Säkrare cykellösningar och hållbarhet får ett långsiktigt fokus med förhoppning om en permanent implementering. Enligt dn.se handlar satsningen bland annat om bidrag för att kunna ladda en elbil hemma. Från 2018 lägger även regeringen 350 miljoner kronor årligen på en elfordonspremie. Det ska göra det billigare att köpa en eldriven moped eller cykel. Bidragen är riktade till privatpersoner för att uppmuntra eldrivna transportmedel istället för fossila bränslen. Särskilt i städerna. Från 2018 kommer det vara möjligt att installera en laddpunkt i hemmet med hjälp av ett hemma- stöd. Tillsammans med regeringens cykelstrategi i cykelhjälmsanvändning är förutsättningar mot en säkrare och grönare framtid goda.