Sambor behöver skriva ett testamente antingen var och en för sig eller tillsammans för att kunna ärva varandra. Tänk på att ett testamente behöver ha en viss formalia. Därför är det bra att ta hjälp av en jurist eller advokat.

När två personer är sambor ärver de inte varandra som två makar gör vid ett dödsfall. Om du vill kunna ge ditt arv till din sambo behöver du formulera ett giltigt testamente. Det är viktigt att det är korrekt skrivet för att vara giltigt i lagens ögon. Ett tips är att gå in på https://fjallmansjuridik.se/ om du vill få hjälp med ditt testamente. Det kan vara bra att ni båda gör ett testamente samtidigt där det framgår att du och din sambo ärver varandra om någon skulle dö.

Sambor kan skriva ett testamente tillsammans

Det är även möjligt att skriva ett testamente tillsammans som kallas för inbördestestamente. Då spelar det ingen roll vem som dör först utan den efterlevande ärver alltid. Det är även fördelaktigt att endast behöva göra ett testamente istället för två. När ett testamente skrivs är det möjligt att bortse från reglerna om arv som finns enligt lag.

Barn ärver sambon som dör om testamente inte finns

Det är många som väljer att vara sambor istället för gifta. Men det många inte tänker på är att det juridiskt sätt skiljer sig en hel del. Sambor ärver aldrig varandra automatiskt som makar gör. Det kan uppstå stora problem om det inte finns ett testamente. Om en person som är sambo dör ärver barnen allt. Finns det inga barn är det föräldrar och syskon till den avlidne som ärver ägodelar och egendom.

Testamente med förfoganderätt eller äganderätt

Det är bra att veta att det finns två olika typer av testamenten. Den ena typen kallas för förfoganderätt och den andra för äganderätt. Om en sambo ärver med förfoganderätt får denne sälja och använda egendomen. Men det är inte lagligt att sänka eller testamentera bort egendomen. När en sambo ärver med äganderätt innebär det att personen får skänka, sälja eller testamentera bort all egendom efter eget tycke.

Tips för sambor:

  • Skriv ett testamente för att ärva varandra.
  • Bestäm om den sambon som ärver får förfoganderätt eller äganderätt.
  • Ta hjälp för att skriva ett giltigt testamente.